زالو و فرآورده ها

استفاده از زالوی طبی در زالو درمانی یکی از راههای درمان بسیاری از بیماریها میباشد . زالو در درمان بسیاری از بیماری ها کاربرد دارد چرا که در بزاق زالو آنزیمهای بسیاری موجود است که با وارد شدن به خون و بدن، هرکدام تاثیرات درمانی ویژه ای را دارند. به همین منظور امروزه پزشکان در دنیا به این نتیجه رسیده اند که میتوانند با استفاده از آنزیم های موجود در بزاق زالو و تولید صنعتی آن ، استفاده آن را راحت تر و سریعتر نمایند . به عنوان مثال برخی از داروهای ضد انعقاد خون (هیرودین ) و داروهای ضد پلاکت را میتوان نام برد.


البته در طب سنتی نیز غیر از استفاده از زالوی طبی به صورت زنده ، مصارفی از قبیل پودر زالو
و روغن زالو برای تهیه پماد ها و کرم ها موجود است که هم اکنون با تحقیقات علمی که صورت پذیرفته از اثرات آن بر جوان سازی پوست و رشد عضلات ، گفته اند که با تاثیر بر روی گردش خون در مویرگهای مسدود شده سطحی پوست و عضلات باعث افزایش خونرسانی به اندام ها میشود . خاصیت دیگری که از پودر و روغن زالوی طبی میتوان نام برد ، بهبود سریع زخمهای بدن است . قابل ذکر است که تهیه روغن زالو از پود زالوی طبی صورت میگیرد و نحوه ساخت و فواید و اثرات کامل آن را در کتاب قانون ابن سینا و دیگر اطباءِ به نام گذشته میتوان یافت.جستجوی دقیق تر